Danh sách 147 ủy viên Hội đồng Trị sự và 48 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VI

Đăng lúc: Thứ hai - 25/07/2011 13:05 - Người đăng bài viết: Redakteur
Danh sách 147 ủy viên Hội đồng Trị sự và 48 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VI

Danh sách 147 ủy viên Hội đồng Trị sự và 48 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VI

Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần VI đã suy cử 147 ủy viên Hội đồng Trị sự và 48 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự.

1.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Tp. Hồ Chí Minh)
2.  Hòa thượng Thích Hiển Pháp (Tp. Hồ Chí Minh)
3.  Hòa thượng Danh Nhưỡng Tỉnh Kiên Giang
4.  Hòa thượng Thích Thanh Tứ Tp. Hà Nội
5.  Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
6.  Hòa thượng Dương Nhơn Tỉnh Sóc Trăng
7.  Hòa thượng Thích Thanh Sam Tỉnh Bắc Ninh
8.  Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh Tp. Hà Nội
9.  Hòa thượng Thích Đức Phương Tỉnh Thừa Thiên Huế
10.  Hòa thượng Thích Trí Quảng Tp. Hồ Chí Minh

 

11.  Hòa thượng Thích Từ Thông Tp. Hồ Chí Minh
12.  Hòa thượng Thích Đồng Huy Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
13.  Hòa thượng Thích Thanh Dục Tỉnh Thái Bình
14.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên Tỉnh Quảng Nam
15.  Hòa thượng Thích Thiện Bình Tỉnh Khánh Hoà
16.  Hòa thượng Thích Trí Tâm Tỉnh Khánh Hoà
17.  Hòa thượng Thích Chơn Thiện Tỉnh Thừa Thiên Huế
18.  Hòa thượng Thích Chánh Liêm Tỉnh Quảng Trị
19.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Tỉnh Bình Định
20.  Hòa thượng Thích Thiện Từ Tỉnh Cà Mau

 

21.  Hòa thượng Thích Như Niệm Tp. Hồ Chí Minh
22.  Hòa thượng Thích Giác Viên Tp. Đà Nẵng
23.  Hòa thượng Thích Đắc Pháp Tỉnh Vĩnh Long
24.  Hòa thượng Thích Đồng Tâm Tỉnh Ninh Thuận
25.  Hòa thượng Thích Tâm Thủy Tỉnh Phú Yên
26.  Hòa thượng Trần Dạnh Tỉnh Trà Vinh
27.  Hòa thượng Thích Nhuận Thanh Tỉnh Bình Phước
28.  Hòa thượng Thích Pháp Chiếu Tỉnh Lâm Đồng
29.  Hòa thượng Thích Thiện Thanh Tỉnh Long An
30.  Hòa thượng Thích Chơn Thành Tỉnh Bình Thuận

 

31.  Hòa thượng Thích Giác Toàn Tp. Hồ Chí Minh
32.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
33.  Hòa thượng Thích Giác Quang Tỉnh Thừa Thiên Huế
34.  Hòa thượng Thích Đức Thanh Tỉnh Thừa Thiên Huế
35.  Hòa thượng Thích Giác Dũng Tỉnh Daklak
36.  Hòa thượng Thích Minh Thiện Tỉnh Bình Dương
37.  Hòa thượng Thích Thông Nghiêm Tỉnh Tây Ninh
38.  Hòa thượng Thích Nhựt Huệ Tỉnh Trà Vinh
39.  Hoà thượng Thích Thiện Sanh Tỉnh Sóc Trăng
40.  Hòa thượng Thích Thiện Pháp Tp. Hồ Chí Minh

 

41.  Hòa thượng Thích Thiện Tâm Tp. Hồ CHí Minh
42.  Hòa thượng Thích Thiện Tánh Tp. Hồ Chí Minh
43.  Hòa thượng Đào Như Tp. Cần Thơ
44.  Hòa thượngThạch Sock Sane Tỉnh Trà Vinh
45.  Hòa thượng Thích Huệ Tài Tỉnh An Giang
46.  Hòa thượngLý Sa Muoth Tỉnh Bạc Liêu
47.  Hòa thượngThích Từ Hương Tỉnh Gia Lai
48.  Hòa thượng Thích Huệ Hà Tỉnh Bạc Liêu
49.  Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh Tp. Hồ Chí Minh
50.  Hòa thượng Thạch On Tỉnh Trà Vinh

 

51.  Hòa thượngTăng Nô Tỉnh Sóc Trăng
52.  Hòa thượng Thạch Huônl Tỉnh Sóc Trăng
53.  Hòa thượng Thích Giác Giới Tỉnh Vĩnh Long
54.  Hòa thượng Thích Thanh Đàm Tỉnh Ninh Bình
55.  Hòa thượng Thích Thanh Bích Tỉnh Hà Tây
56.  Hòa thượng Thích Thanh Dũng Tỉnh Bắc Giang
57.  Hòa thượng Thích Nhật Quang Tp. Hồ Chí Minh
58.  Hòa thượng Thích Trung Hậu Tp. Hồ Chí Minh
59.  Hòa thượng Lý Sân Tp. Cần Thơ
60.  Hòa thượng Thạch Bâu Tỉnh Trà Vinh

 

61.  Hòa thượng Thích Minh Chánh Tỉnh Đồng Nai
62.  Hòa thượng Thích Thiện Huệ Tỉnh Đồng Tháp
63.  Thượng tọa Thích Huệ Đức Tỉnh Hậu Giang
64.  Hòa thượng Thích Lưu Đoan Tỉnh Trà Vinh
65.  Hòa thượng Thích Huyền Thông Tỉnh Kiên Giang
66.  Hòa thượng Thích Phước Đường Cộng hoà Pháp
67.  Hòa thượng Danh Đổng Tỉnh Kiên Giang
68.  Hòa thượng Thạch Sên Tỉnh Trà Vinh
69.  Hòa thượng Danh Dĩnh Tỉnh Kiên Giang

 

70.  Hòa thượng Thích Nguyên Phước Tỉnh Bình Định
71.  Hòa thượng Thích Thiện Tấn Tỉnh Quảng Trị
72.  Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu Tp. Hà Nội
73.  Thượng tọa Thích Thanh Duệ Tp. Hà Nội
74.  Thượng tọa Thích Gia Quang Tp. Hà Nội
75.  Thượng tọa Thích Hạnh Lạc Tỉnh Quảng Ngãi
76.  Thượng tọa Thích Huệ Minh Tỉnh Tiền Giang
77.  Thượng tọa Thích Nhựt Tấn Tỉnh Bến Tre
78.  Thượng tọa Thích Huệ Trí Tp. Hồ Chí Minh
79.  Thượng tọa Thích Quảng Tùng Tp. Hải Phòng
80.  Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm Tp. Hà Nội

 

81.  Thượng tọa Thích Thanh Điện Tp. Hà Nội
82.  Thượng tọa Thích Tôn Thật Tp. Hồ Chí Minh
83.  Thượng tọa Thích Đạt Đạo Tp. Hồ Chí Minh
84.  Thượng tọa Thích Thiện Đức Tp. Hồ Chí Minh
85.  Thượng tọa Thích Hạnh Nghiêm Tỉnh Nam Định
86.  Thượng tọa Danh Lân Tỉnh Kiên Giang
87.  Thượng tọa Diệp Tươi Tỉnh Trà Vinh
88.  Thượng tọa Châu Sơn Hy Tỉnh An Giang
89.  Thượng tọa Thích Hoằng Từ Tỉnh Tiền Giang
90.  Thượng tọa Danh Thiệp Tỉnh An Giang

 

91.  Thượng tọa Thích Khế Chơn Tỉnh Thừa Thiên Huế
92.  Thượng tọa Thích Hải Ấn Tỉnh Thừa Thiên Huế
93.  Thượng tọa Thích Thiện Thống Tỉnh An Giang
94.  Thượng tọa Thạch Hà Tỉnh Cà Mau
95.  Thượng tọa Thích Minh Thiện Tỉnh Long An
96.  Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh Tỉnh Vĩnh Long
97.  Thượng tọaThích Thanh Nhã Tp. Hà Nội
98.  Thượng tọa Thích Thiện Nguyện Tp. Đà Nẵng
99.  Thượng tọa Thích Trí Thắng Tỉnh Quảng Ngãi
100.  Thượng tọa Thích Viên Quán Tỉnh Gia Lai

 

101.  Thượng tọa Thích Huệ Thông Tỉnh Bình Dương
102.  Thượng tọa Thích Huệ Hiền Tỉnh Đồng Nai
103.  Thượng tọa Thích Huệ Trường Tp. Cần Thơ
104.  Thượng tọa Thích Thiện Bảo Tp. Hồ Chí Minh
105.  Thượng tọa Thích Bửu Chánh Tỉnh Đồng Nai
106.  Thượng tọa Thích Tâm Đức Tp. Hồ Chí Minh
107.  Thượng tọa Thích Thiện Tiến Tỉnh Ninh Thuận
108.  Thượng tọa Thích Thanh Liên Tỉnh Thừa Thiên Huế
109.  Thượng tọa Thích Tấn Đạt Tp. Hồ Chí Minh
110.  Thượng tọa Thích Châu Quang Tỉnh Daklak

 

111.  Thượng tọa Thích Quảng Xả Tỉnh Kontum
112.  Thượng tọa Thích Nguyên Chơn Tỉnh Bình Định
113.  Thượng tọa Thích Thanh Phúc Tp. Hà Nội
114.  Thượng tọa Thích Thanh Đạt Tp. Hà Nội
115.  Thượng tọa Thích Thanh Giác Tp. Hải Phòng
116.  Thượng tọa Thích Thanh Hiện Tỉnh Hưng Yên
117.  Đại đức Danh Lung Tp. Hồ Chí Minh
118.  Đại đứcThích Quảng Hà Tỉnh Nam Định
119.  Đại đức Thích Thanh Chính Tỉnh Hà Tây
120.  Đại đức Thích Tiến Đạt Tỉnh Hà Tây

 

121.  Đại đức Thích Tâm Nhẫn Tỉnh Hà Nam
122.  Đại đức Thích Minh Tiến Tp. Hà Nội
123.  Đại đức Thích Đức Thiện Tp. Hà Nội
124.  Đại đức Thích Tâm Đức Tỉnh Thanh Hoá
125.  Đại đức Thích Thanh Vân Tỉnh Hải Dương
126.  Thượng tọa Thích Thanh Quyết Tỉnh Quảng Ninh
127.  Đại đức Thích Nguyên Thành Tỉnh Thái Nguyên
128.  Đại đức Thích Minh Nghiêm Tỉnh Phú Thọ
129.  Đại đức Thích Quảng Truyền Tỉnh Lạng Sơn
130.  Thượng tọa Thích Thanh Phụng Tỉnh Bắc Ninh

 

131.  Đại đức Thích Quảng Tuấn Tỉnh Dak Nông
132.  Đại đức Thích Thanh Phong Tp. Hồ Chí Minh
133.  Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên Tp. Hồ Chí Minh
134.  Ni trưởng Thích nữ Đàm Nhượng Tỉnh Nam Định
135.  Ni trưởngThích nữ Đàm Hảo Tp. Hà Nội
136.  Ni trưởngThích nữ Tràng Liên Tp. Hồ Chí Minh
137.  Ni trưởngThích nữ Như Ngọc Tp. Hồ Chí Minh
138.  Ni sư Thích nữ Huệ Từ Tp. Hồ Chí Minh
139.  Ni sư Thích nữ Đàm Khoa Tỉnh Hà Tây
140.  Cư sĩ Võ Đình Cường Tp. Hồ Chí Minh

 

141.  Cư sĩ Tống Hồ Cầm Tp. Hồ Chí Minh
142.  Cư sĩ Tăng Quang Tp. Hồ Chí Minh
143.  Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn Tp. Hồ Chí Minh
144.  Giáo sư Lê Mạnh Thát Tp. Hồ Chí Minh
145.  Cư sĩLương Gia Tĩnh Tp. Hà Nội
146.  Cư sỹ Nguyễn Thắng Nhu Tỉnh Thừa Thiên Huế
147.  Cư sỹ Bùi Trọng Cường Tỉnh Hà Tĩnh

 

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT
 
1.  Hòa thượng Thích Huệ Ấn ( Thừa Thiên Huế)
2.  Hòa thượng Thích Chí Đạo(Quảng Nam)
3.  Hòa thượng Thích Huệ Minh (Tp. Hồ Chí Minh)
4.  Hòa thượng Thích Như Ý (Khánh Hoà)
5.  Hòa thượng Chau Cắt ( An Giang)
6.  Hòa thượng Thích Minh Thông (Tp. Hồ Chí Minh)
7.  Hòa thượng Thích Như Tước(Vĩnh Long)
8.  Hòa thượng Thích Toàn Đức ( Lâm Đồng)
9.  Hòa thượng Danh Nhuônl (Kiên Giang)

 

10.  Thượng tọa Thích Từ Tánh (Tp. Đà Nẵng}
11.  Thượng tọa Thích Như Quang ( Bình Định)
12.  Thượng tọa Thích Viên Đạt ( Bình Định)
13.  Thượng tọa Thích Hạnh Niệm ( Quảng Nam)
14.  Thượng tọa Thích Giác Liêm (Tp. Hồ Chí Minh)

15.  Thượng tọa Thích Thanh Ngọc (Tp. Hồ Chí Minh)
16.  Thượng tọa Trà Kla Leng ( Sóc Trăng)
17.  Thượng tọa Tăng Xà Vong (Bạc Liêu)
18.  Thượng tọa Hộ Chánh (Tp. Hồ Chí Minh)
19.  Thượng tọa Pháp Chất (Tp. Hồ Chí Minh)

 

20.  Thượng tọa Thích Lệ Trang (Tp. Hồ Chí Minh)
21.  Thượng tọa Thích Minh Thành (Tp. Hồ Chí Minh)
22.  Thượng tọa Thích Giác Nhân ( Tiền Giang)
23.  Thượng tọa Thạch Oai (Trà Vinh)
24.  Thượng tọa Thích Thiện Trí (Tp. Hồ Chí Minh)
25.  Thượng tọa Thích Thanh Hùng (Tp. Hồ Chí Minh)
26.  Thượng tọa Thích Nhật Ấn (Tp. Hồ Chí Minh)
27.  Đại đứcThích Truyền Cường (Tp. Hồ Chí Minh)
28.  Đại đức Thích Thiện Hạnh (Tp. Hồ Chí Minh)
29.  Đại đức Lý Vệ (Hậu Giang)

 

30.  Đại đức Lý Hùng (Cần Thơ)
31.  Đại đức Thích Thanh Huân ( Hà Nội)
32.  Đại đức Thích Minh Trí ( Hà Nội )
33.  Đại đức Thích Chiếu Tạng ( Vĩnh Phúc)
34.  Đại đức Thích Minh Hiền ( Hà Tây)
35.  Đại đức Thích Trí Chơn (Tp. Hồ Chí Minh)
36.  Đại đức Thích Minh Huy (Yên Bái)
37.  Đại đức Thích Thọ Lạc ( Ninh Bình)
38.  Đại đức Thích Đức Nguyên ( Hoà Bình)
39.  Đại đức Thích Thanh Đường ( Cao Bằng)

 

40.  Đại đức Thích Thiện Thành (An Giang)
41.  Đại đức Thích Phước Nguyên (Tp. Hồ Chí Minh)
42.  Đại đức Thích Phước Nghiêm (Tiền Giang)
43.  Đại đức Thích Huệ Khai ( Đồng Nai)
44.  Đại đức Thích Thiện Minh (Tp. Hồ Chí Minh)
45.  Đại đức Quách Thành Satthana (Bà Rịa Vũng Tàu)
46.  Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương (Đồng Nai)
47.  Ni sư Thích Đàm Nghiêm (. Hà Nội)
48.  Sư cô Thích nữ Tín Liên (Tp. Hồ Chí Minh) 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 12
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2512
  • Tháng hiện tại: 18336
  • Tổng lượt truy cập: 5639276

Lịch vạn sự

Tài khoản nhận cúng dường

 

Tài khoản tại CHLB Đức:
Konto-Nr.: 62715, Bankleitzahl: 760 694 40
Kreditinstitut: Raiffeisenbank Altdorf - Feucht eG
Begünstigter: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE68 7606 9440 0000 0627 15,
SWIFT-BIC: GENODEF1FEC
 
Tài khoản tại Việt Nam:
Tài khoản số: 060044816299
Tại ngân hàng: Sacombank,
Sở Giao dịch Tp. Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: Phạm Đức Phong
 
Tài khoản nơi có cộng đồng Việt Nam ở Hải ngoại:
Tài khoản số: 0170 003 105,
Ngân hàng số: 501 310 00
Tại ngân hàng: Vietinbank
Chủ tài khoản: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE60 5013 1000 0170 0031 05,
SWIFT-BIC: ICBVDEFF

Hướng dẫn đường đi

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về website này

Tốt

Trung bình

Không có ý kiến gì

Cần thay đổi nhiều

Quảng bá