NGHI THỨC THỌ TRAI

Đăng lúc: Thứ ba - 02/08/2011 18:05 - Người đăng bài viết: Redakteur
NGHI THỨC THỌ TRAI

NGHI THỨC THỌ TRAI

NGHI THỨC THỌ TRAI

*****

Đại chúng tề tựu, thỉnh 3 hồi khánh, ngồi thẳng chắp tay tụng:

 

BÀI TÁN HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên đàn

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát(3 lần). (C C C)

 

Toàn thể đại chúng, tay trái kiết ấn Bảo Thủ, đặt bát cơm lên, tay mặt kiết ấn Cam Lồ tựa vào miệng bát, nâng bát cơm ngang trán, xướng:

 

CÚNG DƯỜNG

Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật

Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật

Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật

Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật

Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ Tát

Chư Bồ Tát lớn thường hộ pháp

Đại Bát Nhã cứu cánh

Ba đức, sáu vị

Cúng Phật và Tăng

Thảy đều cúng dường

Chúng hữu tình trong pháp giới

Nếu khi thọ thực

Lấy vui thiền định và pháp hỷ đầy đủ làm thức ăn.(C C C)

 

Cúng dường rồi, đặt bát xuống, vị chủ sám lấy cái chén nhỏ múc chút nước, để trong lòng bàn tay trái, gắp bảy hạt cơm để trong chén, tay mặt kiết ấn Cam Lồ, tựa lên miệng chén, mặc niệm:

 

XUẤT SANH

Pháp Phật thật phi thường

Bảy hạt đầy mười phương

Cúng dường khắp pháp giới

Từ bi không biên cương

Án độ lợi ích tóa ha (7 lần)

 

Tay kiết ấn thư 2 chữ “Án Lam” rồi sái 3 lần, sau đó đưa thị giả mang ra bàn ngoài, xướng kệ chú:

 

Chim đại bang cánh vàng

Chúng quỷ thần rừng núi

Mẹ con quỷ La sát

Cơm bảy hạt no đầy

Án mục đế tóa ha(7 lần). (C)

 

Đại chúng đồng tụng:

CHƠN NGÔN BIẾN THỰC

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng(3 lần).(C)

 

CHƠN NGÔN BIẾN THỦY

Nam mô tô rô bà da, đá tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, tát phạ ha (3 lần).(C)

 

CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhật ra hồng (3 lần).(C)

 

Vị chủ sám xướng:

 

Phật dạy chúng Tăng, khi ăn phải nhớ năm phép quán. Tán tâm nói chuyện của tín thí khó tiêu. Đại chúng khi nghe tiếng khánh, mỗi người phải nhất tâm chánh niệm: Nam Mô A Di Đà Phật (C)

Tam bạt ra dà da (7 lần). (C)

 

Toàn thể đại chúng, hai tay, mỗi tay co hai ngón sau, còn sáu ngón bưng bát cơm ngang trán, đọc thầm:

 

Tay bưng bát cơm

Nguyện cho chúng sanh

Pháp khí thành tựu

Nhận trời người cúng dường

Án chỉ rị, chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra.(3 lần)

 

Ăn ba miếng cơm, niệm thầm:

 

Nguyện dứt tất cả các điều ác

Nguyện làm tất cả các điều lành

Nguyện độ tất cả các chúng sanh.

 

Nâng bát cơm ngang ngực, thực hành năm phép quán:

 

Một, quán thức ăn này từ đâu đem đến, công của người nhiều hay ít

Hai, quán đức hạnh của mình đủ hay thiếu, mà nhận thức ăn này

Ba, quán đề phòng tật xấu tham sân si do sự ăn uống gây ra

Bốn, quán thức ăn này như phương thuốc trị bệnh ốm gầy

Năm, quán vì thành đạo nghiệp, nên mới thọ nhận thức ăn này.

 

Vị thị giả ra trước bàn, chấp tay xướng:

 

Cung thỉnh chư Tăng thọ trai. (C)

 

Đại chúng đồng hòa:

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Thọ trai xong, xỉa răng đọc thầm kệ chú:

 

CHƠN NGÔN XỈA RĂNG

Lúc cầm cành dương

Nguyện cho chúng sanh

Thân tâm đều tịnh

Gội trừ phiền não

Án a mộ dà di ma lệ, nhĩ phạ ca ra tăng du dà nễ, bát đầu ma, câu ma ra, nhĩ phạ ca ra tăng thâu đà da, đà ra đà ra, tố di ma lệ, tát phạ ha.(3lần)

 

CHƠN NGÔN UỐNG NƯỚC

Phật quán trong bát nước

Tám vạn bốn ngàn trùng

Nếu không tri chú này

Như ăn thịt chúng sanh

Án phạ tất ba ra ma ni sa ha.(3 lần)

 

Uống nước xong, đại chúng chắp tay đồng tụng:

 

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha. Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (7 lần)(C)

Hành trì pháp bố thí

Thu hoạch nhiều phước đức

Nếu người được an vui

Mình cũng được an vui,

Thọ trai đã xong

Nguyện cho chúng sanh

Thực hiện đầy đủ

Sự nghiệp giác ngộ. (C)

 

Vị chủ sám phục nguyện:

 

PHỤC NGUYỆN

Cơm ngày hai bữa, thường nhớ công khó khổ của kẻ nông phu

Thân mặc ba y, hằng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người may dệt

Thuốc thang giường chõng, bởi do nhín ăn bớt mặc của đàn na

Học đạo tiến tu là nhờ lòng từ dạy răn của Thầy Tổ

Nguyện cho thí chủ, ruộng phước thêm nhiều, đạo tâm thêm lớn, cùng pháp giới chúng sanh, kẻ mất người còn, đều thành Phật đạo.

 

Đại chúng đồng niệm:

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (C C C)

 

Đại chúng đứng dậy đi kinh hành niệm Phật (nếu có) 

  

Đại Đức Thích Thông Đạt
Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm
Đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 1157
  • Tháng hiện tại: 82302
  • Tổng lượt truy cập: 10085323

Lịch vạn sự

Tài khoản nhận cúng dường

 

Tài khoản tại CHLB Đức:
Konto-Nr.: 62715, Bankleitzahl: 760 694 40
Kreditinstitut: Raiffeisenbank Altdorf - Feucht eG
Begünstigter: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE68 7606 9440 0000 0627 15,
SWIFT-BIC: GENODEF1FEC
 
Tài khoản tại Việt Nam:
Tài khoản số: 060044816299
Tại ngân hàng: Sacombank,
Sở Giao dịch Tp. Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: Phạm Đức Phong
 
Tài khoản nơi có cộng đồng Việt Nam ở Hải ngoại:
Tài khoản số: 0170 003 105,
Ngân hàng số: 501 310 00
Tại ngân hàng: Vietinbank
Chủ tài khoản: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE60 5013 1000 0170 0031 05,
SWIFT-BIC: ICBVDEFF

Hướng dẫn đường đi

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về website này

Tốt

Trung bình

Không có ý kiến gì

Cần thay đổi nhiều

Quảng bá