Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Đăng lúc: Thứ bảy - 23/03/2013 13:52 - Người đăng bài viết: Redakteur
Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích, Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Sơn môn Tế Xuyên Bảo Khám Hà Nam, vừa viên tịch vào lúc 8 giờ 25 phút hôm nay 23-3-2013 (12-2 năm Quý Tỵ) tại trú xứ của ngài là tổ đình Hội Xá (xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội)
Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Bích (1913-2013) - bậc Long Tượng của PGVN

Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Bích (1913-2013) - bậc Long Tượng của PGVN

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------ o0o ------

 

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        --------- o0o ----------

 

Hà Nội, ngày 23  tháng 3  năm 2013

                                       CÁO PHÓ

-         Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

-         Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

-         Ban Trị sự Giáo hội  Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội

-         Sơn môn pháp phái Tế Xuyên-Bảo Khám và Tổ đình Hội Xá

-         Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH BÍCH

-         Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-         Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội;

-         Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-         Nguyên Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hà Tây;

-         Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây;

-         Trưởng Sơn môn Tế Xuyên- Bảo Khám, tỉnh Hà Nam;

-         Viện chủ Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

           Huân chương Đại đoàn kết dân tộc.

           Bằng tuyên dương Công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc: 8g 20 phút  ngày 23 tháng 3 năm 2013 (nhằm ngày 12 tháng 02 năm Quý Tỵ), tại Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

          Trụ thế: 101 năm; Hạ lạp: 76 năm

Ban lễ tang kính báo:

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 14g00 ngày 24 tháng 03 năm 2013 (tức ngày 13 tháng 02 năm Quý Tỵ). Kim quan được tôn trí tại Tổ đường chùa Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

Lễ viếng được bắt đầu vào lúc 15g00 ngày 24 tháng 03 năm 2013 đến hết ngày 26 tháng 03 năm 2013 (tức  từ chiều ngày 13 đến hết ngày 15 tháng 02 năm Quý Tỵ).

Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 08g00 ngày 27 tháng 03 năm 2013 (tức ngày 16 tháng 02 năm Quý Tỵ), sau đó phụng nghinh kim quan Trưởng lão Hòa thượng an táng tại khuôn viên Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp.Hà Nội.

Nay Cáo Phó

 

                                                                                     

 

TM. BAN LỄ TANG

ĐỆ NHẤT PHÓ PHÁP CHỦ HĐCM, CHỦ TỊCH HĐTS

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

Ban Lễ tang cố Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích

HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT.Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; HT.Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN; HT.Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ, Giám luật HĐCM GHPGVN; HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ, Giám luật HĐCM GHPGVN; HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Dương Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông trung ương GHPGVN; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; Trưởng ban trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN; TT.Thích Tiến Đạt, Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng ban thường trực Ban Pháp chế trung ương; Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP. Hà Nội; TT.Thích Đức Thiện, Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN; Ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch UBMTTQ TP. Hà Nội; Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Lê Văn Cửu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Tp. Hà Nội; HT.Thích Thanh Hưng, đại diện Sơn môn Pháp phái; ĐĐ.Thích Nguyên Thực, Trưởng Pháp tử; Ông Nguyễn Duy Vình, đại diện thân quyến.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích:

Video: TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH BÍCH - ÁO NÂU BÊN CỬA THIỀN

http://www.youtube.com/watch?v=s7ClkVYiCvU

Trưởng lão Hoà thượng thế danh Nguyễn Văn Bích, sinh năm Quý Sửu (1913) tại thôn Mai Xá, xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Dòng họ Nguyễn của Hòa thượng là một dòng họ khoa bảng ở tỉnh nhà.      

Đời thứ 9 trong dòng họ của Hòa thượng có cụ Duy Tiến là người có duyên từ bé với thiền môn, sau là xuất gia đạo hiệu là HT.Thích Thông Tiến, trụ trì các chùa Thiên Phúc, Bà Đá, Sủi Gia Lâm, Hội Xá - Thường Tín, Hà Nội và Tế Xuyên ở Hà Nam. HT.Thích Thông Tiến (Tổ Thiên Phúc) là người tham gia tích cực trong công cuộc chấn hưng Phật giáo những năm 40 thế kỷ XX. Ngài thường xuyên vào Viện Bác cổ - Hà Nội chép và dịch kinh Phật để in tại Tổ Tế Xuyên Hà Nam nhằm cung cấp cho các chùa.

Bậc Xuất trần Thượng sĩ suốt một một đời khiêm cung, chung thuỷ với nếp sống đạo chư Tổ truyền trao

Năm Hòa thượng 13 tuổi, ngài xuất gia với Tổ Thiên Phúc. Hòa Thượng theo Thầy tu tập ở nhiều chùa, chốn tổ như: Thiên Phúc, Bút Tháp, Bà Đá (tổ đình Lâm Tế), tổ đình Tế Xuyên Bảo Khám, Sủi (Đại Dương Sùng Phúc tự), Đậu (Thành Đạo tự), tổ đình Hội Xá (Sùng Phúc tự). 

Sau 15 năm cùng Thầy là HT.Thích Thông Tiến học đạo, ngài đã an cư tu tập và xiển dương hoằng pháp tại chùa Sủi 20 năm, tại chùa Đậu 20 năm và thời gian dài nhất là tại trú xứ tổ đình Hội Xá, nơi ngài viên tịch. 

Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích là một người có đức tính rất khiêm cung và giản dị. Cuộc sống hàng ngày của ngài cũng vô cùng thanh bạch và đạm bạc. Cả một đời quần áo nâu sồng, trai giới nghiêm mật. Hòa thượng là tấm gương sống động, hiện tiền, sáng ngời cho các thế hệ hậu lai noi theo.

 Chân dung của Đại lão Hoà thượng qua bút pháp của Hoạ sư Trương Lộ

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ đã nói về đạo hạnh của Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích: “… Trước sau Cụ luôn có đạo đức chất phác thủy chung… có Đạo hạnh tu hành, tác phong của cổ Đức. Chúng tôi luôn luôn ghi nhận Cụ là Người có thể là tiêu biểu cho giới tu hành hạnh giới hiện đại là một Bậc thuần túy đạo đức, trai giới tịnh nghiêm.”

Một số hình ảnh đoàn Hệ phái Vĩnh Nghiêm kính viếng giác linh cố HT. Thích Thanh Bích sáng ngày 25.03.2013:

Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 45 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 195
  • Tháng hiện tại: 73179
  • Tổng lượt truy cập: 9761066

Lịch vạn sự

Tài khoản nhận cúng dường

 

Tài khoản tại CHLB Đức:
Konto-Nr.: 62715, Bankleitzahl: 760 694 40
Kreditinstitut: Raiffeisenbank Altdorf - Feucht eG
Begünstigter: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE68 7606 9440 0000 0627 15,
SWIFT-BIC: GENODEF1FEC
 
Tài khoản tại Việt Nam:
Tài khoản số: 060044816299
Tại ngân hàng: Sacombank,
Sở Giao dịch Tp. Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: Phạm Đức Phong
 
Tài khoản nơi có cộng đồng Việt Nam ở Hải ngoại:
Tài khoản số: 0170 003 105,
Ngân hàng số: 501 310 00
Tại ngân hàng: Vietinbank
Chủ tài khoản: VBKZ Franken e.V.
IBAN: DE60 5013 1000 0170 0031 05,
SWIFT-BIC: ICBVDEFF

Hướng dẫn đường đi

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về website này

Tốt

Trung bình

Không có ý kiến gì

Cần thay đổi nhiều

Quảng bá