CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM THÌN

Xuân 2012

Đôi lời gửi tới khắp gần xa

Xuân đến muôn người rộn tiếng ca

Tăng Lộc, Tấn Tài, Tăng Phúc Thọ

Đẹp Duyên, Tốt Phận, Đẹp Quê Nhà

Nông thôn, Thành thị tươi màu ngói

Xã hội, Quê hương đẹp sắc hoa

Kính chúc muôn người thêm vạn phúc

Hòa Bình, Đoàn Kết mãi Âu Ca 

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm