DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG

Trên bước đường thừa hành Phật sự, chúng tôi thành tâm tán dương công đức của quý Đồng hương - Phật Tử đã, đang và sẽ phát tâm hoan hỷ cúng dường tịnh tài cũng như tịnh vật xây dựng Tam Bảo

 

 

 

 

STT

 

Họ và Tên / Pháp Danh

 

Địa chỉ

 

Số tiền (€)

01

02

03

04

05

Chánh Quang – Mỹ Tâm

Minh Trí – Huệ Hương

Thiện Mẫn – Hạnh Minh

Nguyễn Lệ Xuân Anh

Minh Thịnh – Huệ Thanh

Nürnberg

Winkelhaid

Fürth

Fürth

Nürnberg

150,-

0,-

0,-

20,-

100,-

06

07

08

09

ĐT - ĐT

Chánh Trường – Mỹ Thục

ABC

Duy Trâm

Bamberg

Erlangen
Erlangen

Erlangen

100,-

50,-

0,-

25,-

10

11

12

13

14

Nghị - Đài

Gđ Đức Anh - Chi

Chị Bình (Hồng Liên)

Ngà – Thath

Huệ Như

Erlangen

Erlangen

Erlangen

Erlangen

Erlangen

30,-

20,-

20,-

20,-

20,-

15

16

17

18

19

Vũ Thị Thanh Thủy

Cường – Thỏa

Chánh Tiến – Mỹ Từ

ABC

Nguyễn Sĩ Hòa

Erlangen

Erlangen

Dormitz

Nürnberg

Nürnberg

25,-

50,-

0,-

0,-

20,-

20

21

22

23

24

25

26

Thế Anh – Hồng

Mỹ Đoan

Hoàng Văn Hiếu

Vũ Thảng - Đặng Thu Thủy

Fam. Phùng

Đức Phước

Nguyễn Thị Sinh

Forchheim

Schweinfurt

Sulzbach-Rosenberg

Erlangen

Erlangen

Nürnberg

Forchheim

50,-

10,-

30,-

30,-

25,-

50,-

30,-

Trong quá trình đăng tải, nếu phát hiện còn thiếu sót. Kính mong  quý vị cho BBT biết để kịp thời hiệu chỉnh.

Liên lạc theo số điện thoại:

Minh Thịnh-Tel.: 0177 / 688 9 688 

Kính chúc quý vị và gia đình luôn luôn sống an vui - hạnh phúc trong muôn ánh hào quang của Chư Phật.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm