LỜI KÊU GỌI TU SỬA MÁI CHÁNH ĐIỆN CHÙA

Kính gửi: Quý Phật tử cùng bà con yêu mến đạo Phật, Qua quá trình sử dụng. Mái chùa hiện tại bị thấm nước. Để khắc phục, Ban kiến thiết chùa lên dự toán tu sửa trước mùa đông. Nhà chùa rất mong sự hoan hỷ đóng góp tịnh tài, tịnh vật và công sức của quý Phật tử cùng bà con xa gần.
Tôn Tượng Quán Thế Âm Chùa Vĩnh Nghiêm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi: Quý Phật tử cùng bà con yêu mến đạo Phật,

Qua quá trình sử dụng. Mái chùa hiện tại bị thấm nước. Để khắc phục, Ban kiến thiết chùa lên dự toán tu sửa trước mùa đông. Dự kiến chi phí khoảng 3750,-EUR.

Thời gian thi công từ: 26.09 đến 10.10.2015.

Nhà chùa rất mong sự hoan hỷ đóng góp tịnh tài, tịnh vật và công sức của quý Phật tử cùng bà con xa gần.

Mọi đóng góp bằng tịnh tài xin chuyển vào tài khoản Chùa:

IBAN: DE68 7606 9440 0000 0627 15

SWIF-BIC: GENODEF1FEC

Chủ tài khoản: VBKZ Franken e.V.

tại:   Raifeisenbank Altdorf-Feucht eG.

Mục đích: Sửa mái chùa

Mọi ý kiến đóng góp cũng như làm công quả xin liên hệ:

-         Pt. Chánh Tiến, Nguyễn Phú Hải        Mobil: +49 177 867 59 89

-         Pt. Chánh Quang, Lâm Quang Ngọc  Mobil: +49 176 632 418 48

                                                                                 &  +49 152 105 637 89

Nhà chùa xin Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý Phật tử và bà con xa gần.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

T/M Ban kiến thiết

Pt. Chánh Tiến, Nguyễn Phú Hải

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm