Thông Bạch: Xây dựng - Tu sửa (17.07.2012)

Chùa Vĩnh Nghiêm CHLB Đức cảm niệm công đức của quý Phật tử, quý cộng đồng gần xa phát tâm hoan hỷ góp một bàn tay để công trình phần I hoàn thành tốt đẹp; Sau khi hoàn tất phần I, chùa Vĩnh Nghiêm có lời kêu gọi phát tâm của chư vị lần II.

Danh Mục Cần Tu Sửa Và Dự Đoán Chi Phí Tài Chính Cho Đợt II

 

Việc cần làm

 

 

Nội dung mong muốn

 

 

Thời gian thực hiện

 

Giá trị tài chính

 

Phật Tử cúng dường

 

Trống Bát nhã

 

 

Chuông

Đường kính

60 cm x100cm

 

 

60 cm x 120cm

 

Từ 01.07.2012

 

 

01.08.2012

1200,00€

 

Gđ Chị Thanh & Gđ Chị Hạnh Tp. Nürnberg

 

Gđ Lan-Hải

Restaurant MIMI

Tượng Phật  Quán Thế Âm lộ thiên (đứng)

 

Cao 300cm

 

Từ 01.08.2012

 

8850,00€

 

Gđ: Huệ Hương-Minh Trí

Gđ: chị Ánh

Gđ.chị Diễm

 

 

Tượng A Di Đà

 

 

Cao khoảng 1,5m

Từ 01.08.2012

3500,00€

Gia đình phật tử ẩn danh tại Tp. Nürnberg

Tượng Phật nhập niết bàn

( tựợng nằm)

Dài  2,5m,

Đá Marmo

Từ 01.08.2012

4750,00€

 

 

 

 

Tượng Phật Di Lạc

Đá Marmo trắng

1,3m x0,9m x0,7

Từ 01.08.2012

 

 

4.400,00€

 

 

 

 

Tượng Phật

Bổn Sư Thích Ca

và 5vị đệ tử

 

Đá Trắng

Cao khoảng 1,5m

 

 

Từ 01.08.2012

 

4350,00€

 

 

 

Lư Hương

2 Chân đèn bằng đá

Khoảng 60cm

Khoảng 1,5m

 

 

1700,00€

 

 

Hệ thống chiếu sáng trên chánh điện

 

 

Từ 01.08.2012

1000,00€

 

 

 

Tượng Vua Hùng

Cao 50cm

Từ 01.08.2012

650,00€

 

Tượng Phật Hoàng

Trần Nhân Tông

Cao 45cm

từ 01.08.2012

600,00€

 

 

Hai Tượng Hộ Pháp

(Trong chánh điện)

 

 

Từ 01.08.2012

 

1000,00€

 

Trang thiết bị cơ sở hạ tầng cho mạng truyền thông

 

 

Từ 01.07.2012

Do Chánh Tâm thực hiện

750,00€

 

Chánh Tâm-Mỹ Đức: 300,00€

 

 

2 Kamera cho truyền hình trưc tiếp

 

Từ 01.08.2012

Do Chánh Tâm thực hiện

300,00€

 

 

 

 

Vườn chơi cho các cháu

(Đu quay, cầu trượt…v.v.)

 

 

Từ 01.08.2012

1500,00€

Chánh Tiến: 500,00€

 
Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ: 

-Trưởng ban xây dựng: PT. Chánh Quang, Lâm Quang Ngọc

Tel.0176.63241848 hoặc 0911.4610437

-Ban hộ trì tam bảo: PT. Thiện Đạo, Nguyễn Chí Cường      

Tel.: 0176.70729399 hoặc 09131.8143528 

Nguyện cầu hồng ân chư Phật, chư Bồ tát ra hộ cho quí vị và Gia đình luôn An lành - Hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phât.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Công anh chị ai ai thấu hết
Gác việc riêng công quả giúp chùa
Tầng lớp gạch ngày dần cao vút
Đó Vĩnh Nghiêm! Nhẹ vuốt mồ hôi

 

Thân thương quá các anh các chị
Cần mẫn miệt mài chẳng tiếng than
Để thế hệ sau này tiếp nối
Công đức đọng lại mãi  Vĩnh Nghiêm

Trần cường, Bamberg 10/07/2012

Một số hình ảnh trong các ngày tu sửa của chùa Vĩnh Nghiêm:

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm