KÊU GỌI CHUNG CÔNG ĐỨC TÔN TẠO NƠI AN TRÍ TÔN TƯỢNG LỘ THIÊN

Lễ động thổ xây dựng vườn Quán Thế Âm

Nürnberg, ngày 15.06.2013.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Thưa: Quý cộng đồng, chư vị Phật tử xa gần…

Như chúng ta đã biết, Tôn tượng Ngài Quán Thế Âm và Ngài Phật Di Lặc đang trên đường về Chùa. Thời gian dành cho công việc tu sửa, kiến tạo nơi an vị các Ngài tại Chùa Vĩnh Nghiêm phố Castellstr. 60, 90451 Nürnberg không còn nhiều mà công việc thì thật bộn bề....

Chúng tôi tha thiết kêu gọi Quý cộng đồng, chư vị Phật tử vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hãy đến chung tay cùng Ban Kiến Thiết-Xây Dựng dọn dẹp, sửa chữa, xây dựng… để chúng ta sớm hoàn tất trước dịp Đại lễ Vu Lan, PL 2557-DL 2013.

Thưa chư vị: Tôn tượng Ngài Quán Thế Âm cao 3m, nặng gần 8tấn, Tôn tượng Ngài Phật Di Lặc nặng gần 2tấn; Để an vị các Ngài chắc chắn đúng thẩm mỹ, mỹ quan khung cảnh ngôi chùa của chúng ta….,  chư Tăng Ban chứng minh và Ban quản trị Trung tâm VHPGVN Franken đi đến thống nhất và quyết định kiến tạo vườn Quán Thế Âm bên trái chùa (trong khuôn viên vườn hoa cũ) và Ban thờ Ngài Phật Di Lặc chính giữa khuôn viên chùa (trước của sổ phòng Địa tạng); Tổng chi phí nguyên vật liệu cho công trình là khoảng 15000,-EUR (Mười năm nghìn Euro); Vì vậy nhà chùa kêu gọi quý cộng đồng, chư vị Phật tử xa gần cùng chung tay góp phần công đức để công trình của chúng ta sớm hoàn thiện mỹ mãn. 

Những công việc đòi hỏi về nghiệp vụ, kỹ thuật. Chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp với những người có khả năng.

Mọi cúng dường về thực phẩm, đồ uống cho bữa ăn trong ngày lao động rất hoan hỷ được đón nhận, trợ giúp (đăng ký với Đạo hữu Chánh Quang để sắp xếp); Cúng dường về tịnh tài xin liên hệ Đạo hữu Chánh Trường hoặc đại diện nhà chùa nơi gần gia đình mình cư ngụ.

Thời gian: Các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 09 giờ.

Địa điểm: Castellstr. 60,  90451 Nürnberg.

Liên hệ:     Pt. Chánh Quang, Lâm Quang Ngọc. Mobile: 0176 / 63 24 18 48 

                 Pt. Chánh Trường, Trần Thanh Giang, Mobil: 0179 / 126 3 869

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

T/M Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken e.V.

Trưởng Ban kiến thiết- Xây dựng  

 

Pt. Chánh Quang, Lâm Quang Ngọc

Một số hình ảnh ngày động thổ xây dựng

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm