Thông Bạch: Xây dựng - Tu sửa (08.06.2012)

Kính thưa quý Phật tử cùng toàn thể bà con cộng đồng,
Thông Bạch: Xây dựng - Tu sửa (08.06.2012)

Thời gian dành cho công việc tu sửa, kiến tạo cơ sở tại phố Castellstr. 60, 90451 Nürnberg (Chùa Vĩnh Nghiêm mới) không còn nhiều mà công việc thì thật bộn bề.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi người, vào các ngày Chủ Nhật hãy đến chung tay cùng Ban kiến thiết dọn dẹp, sửa chữa, xây dựng…để ngôi chùa Vĩnh Nghiêm mới của chúng ta sớm hoàn tất trước dịp Đại lễ Vu Lan, PL 2556.

Những công việc đòi hỏi về nghiệp vụ, kỹ thuật. Chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp với những người có khả năng.

Mọi cúng dường về thực phẩm, đồ uống cho bữa ăn trong ngày lao động rất hoan hỷ được đón nhận, trợ giúp (đăng ký với Chánh Quang để sắp xếp).

Thời gian: Các Chủ Nhật từ 09 giờ.
Địa điểm: Castellstr. 60 90451 Nürnberg.
Liên hệ: Chánh Quang. Mobile: 0176 / 63 24 18 48 

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken

T/M Ban kiến thiết- Xây dựng  

PT.Chánh Quang (Lâm Quang Ngọc)

Tác giả bài viết: Chánh Quang

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm