Hành trình đi tìm nơi Vua hóa Phật

Phật Hoàng Trần Nhân Tông

 

Hành trình đi tìm nơi Vua hóa Phật:

http://www.youtube.com/watch?v=N8gb5caZX4I&feature=relmfu

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm