Chùa Vĩnh Nghiêm Tp Nürnberg: Lễ An Vị Phật

Lễ an vị Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm (tp.Nürnberg - Germany)

Lễ an vị Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm Tp. Nürnberg - Germany:

http://www.youtube.com/watch?v=nhbTQ01mLvY&feature=youtu.be

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm