ĐĐ Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Nürnberg

ĐĐ Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Nürnberg

Cung nghing ĐĐ Giảng sư Thích Phước Tiến tại chùa Vĩnh Nghiêm TP Nürnberg, CHLB Đức

ĐĐ Thích Thông Đạt (bên trái) cùng hàng PT chùa Vĩnh Nghiêm cung nghinh ĐĐ Giảng sư…

Thành kính cung nghinh ĐĐ Giảng sư Thích Phước Tiến…

Thành kính cung nghinh ĐĐ Giảng sư Thích Phước Tiến…

 

 

 

 

 

 

 

>>Sẽ tiếp tục cập nhật…

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm