HÌNH ẢNH LỄ THƯỢNG NGUYÊN VÀ CẦU AN NĂM ẤT MÙI

HÌNH ẢNH LỄ THƯỢNG NGUYÊN VÀ CẦU AN  NĂM ẤT MÙI

 Một vài hình ảnh từ buổi lễ

 

Photo: Tuấn Cường – Chánh Tâm

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm