Hình ảnh lễ Phật Đản, PL 2557 tại chùa Vĩnh Nghiêm(Đức)

Hình ảnh lễ Phật Đản, PL 2557 tại chùa Vĩnh Nghiêm(Đức)

>>Sẽ tiếp tục cập nhật ảnh đại lễ Phật đản tại đây

Tác giả bài viết: Ảnh: Chánh Tâm - Thế Anh

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm