Ca nhạc mừng Đại lễ Vu Lan báo hiếu(phần 2)

Ca nhạc mừng Đại lễ Vu Lan báo hiếu(phần 2)

Những hình ảnh của đêm ca nhạc kính mừng đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, PL: 2555

Tác giả bài viết: Foto Chánh Tâm

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm