Lịch sinh hoạt phật sự năm 2017

Lịch sinh hoạt phật sự năm 2017

Lịch sinh hoạt Phật sự năm 2017 Năm Đinh Dậu

CHÙA VĨNH NGHIÊM NÜRNBERG

Chủ Nhật 25.12.2016                            Khóa Tu niệm Phật nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà

Thứ bảy 31.12.2016                              Đón Tết Dương Lịch 2017

Chủ Nhật. 01.01.2017                            Lễ Giỗ Tổ Vĩnh Nghiêm, cầu an đầu năm 2017

Thứ năm 27.01.2017                             Đón Tết Âm Lịch Đinh Dậu

Thứ bảy 11.02.2017                              Đại Lễ Thượng Nguyên PL 2561

Thứ bảy - Chủ Nhật 04-05.03.2017         Khoá tu Bát Quan Trai lần thứ 1

Chủ Nhật 08.04.2017                            Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Chủ Nhật 30.04.2017                            Lễ Quy Y- Khoá tu an lạc lần thứ 10

Thứ Bảy 06.05.2017                             Đại Lễ Phật Đản PL 2561

Thứ bảy - Chủ nhật 10-11.06.2017         Khoá tu Bát Quan Trai lần thứ 2

Chủ Nhật 09.07.2017                           Khoá tu nhân Lễ Vía Đức Quán Âm

Chủ Nhật 30.07.2017                           Cầu siêu chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn

Chủ Nhật 06.08.2017                           Khoá tu an lạc lần thứ 11

Thứ sáu - Chủ Nhật. 18-20.8.2017         Trại Hè Học Sinh Sinh Viên Phật tử

Thứ bảy. 02.09.2017                            Đại Lễ Vu Lan PL 2561

Thứ bảy 07.10.2017                             Đón Tết Trung Thu cho các cháu thi

Chủ Nhật. 05.11.2017                          Khoá tu an lạc lần thứ 12

Thứ bảy - Chủ Nhật 02-03.12.2017        Khoá tu Bát Quan Trai lần thứ 3

Thứ bảy. 30.12.2017                            Khoá tu niệm Phật nhân lễ Vía Phật A Di Đà

*Lich Sinh hoạt, tu tập có thể thay đổi, mọi thay đổi và nhất là các dịp đại lễ, các khóa tu học sẽ có Thư mời, thông báo riêng . Mong quí vị hoan hỷ, liễu tri và thông báo cho mọi người cùng biết sắp xếp thời gian đến tham dự, tu tập

                                          Nam Mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

                                                                                                    Nürnberg, ngày 10.10.2016

                                                                                                       T/M Chùa Vĩnh Nghiêm

                                                                                                                 Giáo Thọ Sư

                                                                                                     Đại Đức Thích Đồng Trình

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm