THƯ MỜI THAM DỰ KHOÁ TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 10 VÀ LỄ QUY Y TAM BẢO

Để thực hành các oai nghi tu tập và cảm nhận trong từng hơi thở, từng hành động và ý niệm. Thì chỉ khi nào chúng ta thực tập một cách tỉnh lặng, an trú chánh niệm hiện tại, thì mới có thể tận hưởng hết những năng lượng nhiệm mầu của việc thực tu.
KHOÁ TU MỘT NGÀY AN LẠC

                                   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử, quí Đao Hữu và quí Đồng Hương gần xa

Để thực hành các oai nghi tu tập và cảm nhận trong từng hơi thở, từng hành động và ý niệm. Thì chỉ khi nào chúng ta thực tập một cách tỉnh lặng, an trú chánh niệm hiện tại, thì mới có thể tận hưởng hết những năng lượng nhiệm mầu của việc thực tu.

Đặc biệt trong cảnh khổ đau mới thấy giá trị của hạnh phúc. Lúc an lành là khi chúng ta không bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời này. Vì cuộc đời này không chắc thật, vậy ta dựa vào ai để được an lành mãi mãi? Đó chính là Tam Bảo – là ba ngôi quý báo chúng ta cần trở về nương tựa: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Đức Phật là người giác ngộ hoàn toàn, điều mà chúng ta tu tập hướng đến, Pháp chính là chiếc thuyền che chở cho ta được an vui, Tăng là vị thầy lái đò chỉ dạy ta không lạc lối. Chúng ta biết rằng, sinh làm người đã là khó, gặp được Phật pháp lại khó hơn, duyên lành học tu với thầy lành, bạn tốt để tiến tu lại càng khó hơn nữa.

 Vì thế, Chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Nürnberg CHLB Đức tổ chức khóa tu lần thứ 10 và Lễ Quy Y Tam Bảo nhân mùa Phật Đản PL. 2561.

              Địa điểm: Chùa Vĩnh Nghiêm, Castellstrasse 60, Nürnberg, Deutschland.

              Thời gian: 8h00  đến 18h00, ngày Chủ Nhật 30.04.2017)

               Hướng dẫn khóa tu: Đại đức Thích Đồng Trình

Nay thông báo đến quý Phật tử, quí Đạo Hữu và bà con Đồng Hương xa gần sắp xếp thời gian về Chùa Tham dự Khóa Tu và dự Lễ Quy Y Tam Bảo, quí vị có đầy đủ duyên lành Quy Y Tam Bảo nên liên hệ trực tiếp quý Thầy ghi tên, tuổi, địa chỉ trước ngày truyền giới, để quý Thầy tiện việc cho Pháp Danh và làm phái Quy Y.

                                              Nam Mô cầu Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

                                              T/M Chùa Vĩnh Nghiêm- Nürnberg

                                                Giáo Thọ Sư

                                                Tỳ kheo Thích Đồng Trình

Mọi thông tin và liên lạc

Thầy giáo Thọ : chuongtrinhjonson@gmail.com

Chùa Vĩnh Nghiêm: 0911/92300082

PT. Chánh Quang: 0049.176/6324 1848

PT. Thiện Vũ:         0049.152/ 2893 4702

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm