Thư Mời Tham dự Lễ Cầu Siêu cho các anh Hùng Liệt Sĩ Hy Sinh cho Biển Đảo của Quê Hương

Để Tri ân, tưởng nhớ và cầu siêu độ vong linh những người con nước Việt đã hy sinh để bảo vệ biên cương, hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đồng bào tử nạn vì sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam, đặc biệt là các anh linh liệt sĩ đã hi sinh tại Đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988

                                                                                                        Thư Mời

                                        Tham dự Lễ Cầu Siêu cho các anh Hùng Liệt Sĩ Hy Sinh cho Biển Đảo Của Quê Hương

 

                                                                    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa toàn thể bà con kiều bào và Phật tử xa gần,

Để Tri ân, tưởng nhớ và cầu siêu độ vong linh những người con nước Việt đã hy sinh để bảo vệ biên cương, hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đồng bào tử nạn vì sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam, đặc biệt là các anh linh liệt sĩ đã hi sinh tại Đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Với ý nghĩa trên, chùa Vĩnh Nghiêm Thành phố Nürnberg – CHLB Đức sẽ tổ chức lễ cầu siêu vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 14 giờ ngày Chủ Nhật ngày 12/3/2017 (nhằm ngày 15 tháng 02 năm ĐInh Dậu).

Địa điểm: Chùa Vĩnh Nghiêm – TP. Nürnberg Castellstr. 60, 90451 Nürnberg, CHLB Đức

 Chứng minh và chủ trì buổi lễ:, ĐĐ Thích Đồng Trình

Rất mong quý Phật tử, bà con kiều bào xa gần thu xếp thời gian về tham dự và hộ trì cho lễ cầu siêu được trang nghiêm và thành tựu công đức.

Nếu cần biết thêm thông tin về lễ cầu siêu, xin liên hệ:

- Chùa VĨnh Nghiêm, Tel.: 0911 92 30 00 82

Email: info@vinhnghiem.de ; FB : Chùa Vĩnh Nghiêm

-Chánh Quang, Tel: 0176/ 63241848

- Thiện Đạo , Tel: 0172/ 6416885

                                                                                                                                                                        TM. Chùa Vĩnh Nghiêm Nürnberg

                                                                                                                                                                                   DD.  Thích Đồng Trình