Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

HT. Thích Bảo Nghiêm

Phật giáo đồng hành cùng dân tộc - HT.Thích Bảo Nghiêm:

http://www.youtube.com/watch?v=BKqXus4UNCw&feature=related

Nguồn tin: Minh Thịnh sưu tầm