Vì vô minh con tạo lỗi lầm

Vì vô minh con tạo lỗi lầm

Vì vô minh con tạo lỗi lầm : http://www.youtube.com/watch?v=V58s96N8F9k

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm