Chương trình lễ vía Phật A Di Đà

Lễ vía Phật A Di Đà - Ất Mùi

Kính Thông tri đến quý Phật tử gần xa và cầu chúc quý Phật tử được vô lượng an lạc, công đức nhân lễ vía của Đức Phật A Di Đà 17.11 năm Ất Mùi.

Chương trình lễ vía Phật A Di Đà  lúc 10h ngày chủ nhật 27.12.2015

Tại Chùa Vĩnh Nghiêm

Castellstrasse 60,  90451 Nürnberg CHLB ĐỨC

09h30: Phật tử vân tập

10h00: Cúng ngọ Phật

10h30: Cúng cửu huyền thất tổ

11h30: Thọ trai

12h30: Chỉ tịnh

13h30: Thức chúng

14h00: Tụng kinh A Di Đà
             Niệm Phật kinh hành
             Lạy Phật

15h30: Pháp thoại thiền trà.

16h30: Thọ lộc hoàn mãn.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

ĐĐ Thích Đồng Trình
 

Một số hình ảnh lễ vía Phật A Di Đà tại chùa Vĩnh Nghiêm (CHLB Đức)

Ảnh: Nguyễn Hoàng Long (Erlangen)

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm