Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông và Hòa thượng Thích Tâm Giác

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông là tấm gương sáng ngời của một bậc minh quân lỗi lạc làm lên những trang sử hào hùng cho đất nước Việt Nam. Ngài được tôn danh là đấng Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, vì ở Ngài tỏa sáng tư chất của vị Thiền sư đắc đạo đầy đủ tài đức. Ngài cũng là vị Tổ đã sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng Thiền thuần túy của Phật giáo Việt Nam. Qua những cống hiến của vua Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp. Nhân dân, Tăng Ni, Phật tử tôn vinh Ngài là vị Vua Phật Việt Nam.
Tổ sư Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông

LỄ TƯỞNG NIỆM TỔ SƯ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

LỄ HÚY NHẬT CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM GIÁC

Kính thưa quý Phật tử, quý cộng đồng xa gần....

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông là tấm gương sáng ngời của một bậc minh quân lỗi lạc làm lên những trang sử hào hùng cho đất nước Việt Nam. Ngài được tôn danh là đấng Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, vì ở Ngài tỏa sáng tư chất của vị Thiền sư đắc đạo đầy đủ tài đức. Ngài cũng là vị Tổ đã sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng Thiền thuần túy của Phật giáo Việt Nam. Qua những cống hiến của vua Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp. Nhân dân, Tăng Ni, Phật tử tôn vinh Ngài là vị Vua Phật Việt Nam. Nhân dịp tưởng niệm lần thứ 705 ngày đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn; đồng thời, ngày 20.10 năm Quý Tỵ cũng là húy nhật cố Hòa thượng Thích Tâm Giác - Đệ nhất khai sơn Tổ đình Vĩnh Nghiêm TP.HCM.

Chùa Vĩnh Nghiêm TP.Nürnberg (CHLB Đức) thành kính tổ chức lễ tưởng niệm chư vị lịch đại Tổ sư vào lúc 11 giờ Chủ Nhật ngày 24/11/2013, kính mời quý Phật tử, đồng hương xa gần về tham dự để buổi lễ được thập phần viên mãn.

Chương trình buổi lễ như sau:

11h00: Cúng ngọ

11h45: Cung tiến: - Tổ sư Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông                                

                              - Giác linh Hòa thượng Thích Tâm Giác

12h30: Thọ trai

14h30: Huân tu Tịnh độ

             Mông sơn thí thực

17h00: Hoàn mãn

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm