THIỆP MỜI: Lễ an vị kim thân ĐỨC PHẬT DI LẶC & ĐỨC QUÁN THẾ ÂM, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2557

Chúng con xin thành tâm bái thỉnh chư tôn Thiền đức Tăng, Ni. Xin trân trọng kính mời quý Phật tử và bà con kiều bào gần xa dành chút thời gian quý báo hoan hỷ về tham dự Đại lễ.
THIỆP MỜI: Lễ an vị kim thân ĐỨC PHẬT DI LẶC & ĐỨC QUÁN THẾ ÂM, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2557

   NAM MÔ VU LAN DUYÊN KHỞI ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử cùng toàn thể bà con kiều bào xa gần,

Cổ đức c  ó câu:                "Ân Sanh Thành Trời Cao Khó Sánh
                                     Công Dưỡng Dục Biển Rộng  Không Lường
"

Thật vậy ân cha mẹ không lời nào tả hết, nhân Mùa Vu Lan trở về noi gương hiếu hạnh đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên, bổn tự thành tâm thiết lễ hoa hồng cài áo - cúng dường trai tăng, và lập đàn cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ sớm siêu sanh nơi cảnh giới an nhàn, cũng như cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc hiện tại được bách bảo bình an, vạn sự kiết tường như ý.  Đặc biệt, duyên lành hội đủ Tam Bảo gia hộ có được sự đóng góp tịnh tài, tịnh vật của bà con đồng hương Phật tử gần xa, vào dịp Vu Lan-Báo Hiếu (Phật lịch 2557) này, Ban tổ chức long trọng cử hành:

           - Lễ an vị kim thân ĐỨC PHẬT DI LẶC & ĐỨC QUÁN THẾ ÂM  (lộ thiên)
                                                     tại chùa Vĩnh Nghiêm TP. Nürnberg.
           - Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2557.

            Chứng minh và chủ lễ:  - Chư Tôn Đức Hội đồng trị sự TW Giáo hội PGVN.
                                                   - Chư Tăng: Tổ đình Vĩnh Nghiêm và các tỉnh thành.

            Thời gian              :  13h00 Thứ bảy -  ngày 24.08.2013 (18/07 năm Quý Tỵ)
            Địa điểm               :  Castellstr.60, 90451 Nürnberg.

Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành tâm bái thỉnh chư tôn Thiền đức Tăng, Ni. Xin trân trọng kính mời quý Phật tử và bà con kiều bào gần xa dành chút thời gian quý báo, hoan hỷ về tham dự Đại lễ. Sự hiện diện của chư tôn Thiền Đức cùng quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho hàng đệ tử Phật trên bước đường thừa hành Phật sự, hoằng pháp lợi sanh, đáp đền ân đức chư Phật.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

       Tổ đình Vĩnh Ng  hi êm, n gày 20 tháng 7 năm 2013
T/M Ban t    ổ ch ức

 

Thượng  Tọa Thích Thanh  Phong    

CHƯƠNG TRÌNH:
LỄ AN VỊ PHẬT VÀ ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

  9h30   Phật tử vân tập
10h       Lễ cúng dường TRAI TĂNG
12h       Đón tiếp quan khách
             Các đoàn dâng hương hoa cúng dường Tam Bảo

13h       • Tác Bạch Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm LỄ ĐÀI AN VỊ
             • Giới thiệu chung về công tác xây dựng và đóng góp cho lễ An Vị
             • Lễ an vị Phật Di Lặc và Đức Quán thế Âm

             • Cử hành nghi thức lễ VU LAN BÁO HIẾU
             • Lễ tuyên sớ cầu siêu Cửu Huyền Thất Tổ

16h30  Thí thực cô hồn

17h30  Giải lao
18h00  Văn Nghệ ĐẶC BIỆT chào mừng đại lễ Vu Lan
21h00  Hoàn mãn.

Nhận tại đây:  Giấy mời Vu Lan 2557 chùa Vĩnh Nghiêm Tp Nürnberg / CHLB Đức

                     Sớ cầu an

                          Sớ cầu siêu

                          Giấy mời Vu Lan 2557 chùa Vĩnh Nghiêm Tp Potůčky / CH Séc

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm