THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN

Kính gửi Ông(Bà): Thành viên chính thức của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken e.V.
Đại Hội Thành Viên

Nürnberg, ngày 06.03.2016

 

THƯ MỜI

Tham dự đại hội thành viên

 

Kính gửi Ông(Bà): Thành viên chính thức của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken e.V.

Ban quản trị Trung tâm Văn hoá Phật giáo Việt Nam  Franken e.V.

                  -   Căn cứ điều lệ Trung tâm VHPGVN Franken e.V.

Quyết Định Triệu Tập:  Đại hội thành viên

Vào Chủ Nhật ngày 10.04.2016 từ 13h00

Tại phòng Văn hóa của VBKZ Franken e.V.

 Castellstr. 60 – 90451 Nürnberg

Với sự tham dự của Chư Tôn Đức Ban chứng minh và GHPGVN.

Nội dung:

-  Báo cáo tổng kết tài chính và hoạt động của Trung tâm nhiệm kỳ II

-  Phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2016-2019,

-  Bầu Ban quản trị TTVHPGVN Franken e.V. nhiệm kỳ 2016-2019,

-  Quyết định lệ phí hội viên hàng năm,

-  Bầu 2 kiểm soát viên hàng năm,

Rất mong Ông(Bà) đến tham dự đúng giờ để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Ban quản trị xin được nhận trả lời đồng ý tham dự muộn nhất vào ngày thứ Bảy 09.04.2016 qua:

Tel: 0151/17843488; 0177/6889688, Fax: 0911/9412391

hoặc E-Mail: houng.nguyen@yahoo.de

Trung tâm VHPGVN Franken e.V./CHLB Đức

T/M Ban quản trị

Chủ tịch                                                Trưởng ban Thư ký  

 

Pt. Thiện Mẫn, Nguyễn Văn Mười           Pt. Minh Thịnh, Nguyễn Quốc Hưng

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm