THƯ MỜI THAM DỰ KHOÁ TU HỌC BÁT QUAN TRAI LẦN II

Để gieo duyên tu học thực hành hạnh xuất gia cho hàng con Phật, Khoá tu Bát quan trai giới là một pháp tu vô cùng lợi ích cho Phật tử tại gia.
THAM DỰ KHOÁ TU HỌC BÁT QUAN TRAI

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính gửi quý Phật tử gần xa

Để gieo duyên tu học thực hành hạnh xuất gia cho hàng con Phật, Khoá tu Bát quan trai giới là một pháp tu vô cùng lợi ích cho Phật tử tại gia.

Trong thời gian tu tập ấy, thân, khẩu, ý của người thọ giới được hoàn toàn thạnh tịnh, tuy chỉ có 24 giờ đồng hồ, nhưng 24 giờ ấy còn quý báu hơn cả một đời của người không tu tập. Tuy lượng rất ít, mà phẩm lại nhiều vô cùng. Nó chỉ là giọt nước, nhưng là một giọt nước trong sạch hoàn toàn, cho nên nó còn quý hơn cả một ao nước đục bùn nhơ, nó chỉ là một viên ngọc nhỏ xíu, nhưng đó là viên ngọc Ma ni, nên nó còn quý hơn trăm ngàn châu báu khác

Nay thông báo kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gian về chùa tham dự khoá tu Bát Quan Trai

Địa điểm: Chùa Vĩnh Nghiêm – Castellstraße 60, 90451 Nürnberg, CHLB Đức

Thời gian: Từ 14h ngày Thứ Bảy, 10.06.2017 đến 14h00 ngày Chủ Nhật, 11.06.2017 (24 tiếng)

 

CHƯƠNG TRÌNH TU BÁT QUAN TRAI TRONG MỘT NGÀY MỘT ĐÊM (24 GIỜ)

                  BUỔI CHIỀU (Thứ Bảy 10.06.17)

14h00 : Khai pháp và truyền thọ bát quan trai giới

15h00 : Sám hối lục căn

16h00 : Học Pháp

17h00  :Đọc cảnh sách Niệm Phật

18h00 : Dùng nước (Sữa hoặc Nước Cháo)

                    BUỔI TỐI ( Thứ Bẩy 10.06.2017 )

19h00  :Tụng Kinh

20h00 : Học Pháp

21h00 : Giao lưu Chia sẻ kinh nghiệm tu tập và trà đàm

22h00 : Toạ Thiền

22h30  : An Tịnh (nghỉ)

                    BUỔI MAI ( Chủ Nhật ngày 11.06.2017 )

4h45   :Thức chúng

05h00  :Công phu sáng

06h00  : Ăn điểm tâm

07h00 : Chấp tác (làm công việc chùa: Quét rác, lau chùa, rửa bát, bao sái tam bảo, cải tạo vườn chùa... thực hành trong im lặng, chánh niệm, niệm Phật)

08h30  :Tụng Kinh

09h30  :Toạ Thiền

10h00  :Thỉnh sư Thuyết pháp

11h00  :Thọ trai

12h00 : Kinh Hành Niệm Phật

12h30 Chỉ Tịnh (nghỉ trưa)

13h30 : Làm lễ xả giới

14h00 :Viên Mãn

Kính mời quý vị cùng về tham dự

Kính chúc quý Phật tử vô lượng công đức, an vui

                        Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

                                                   TM. Chùa Vĩnh Nghiêm Tp Nürnberg

                                                                    Giáo thọ sư

 

                                                               ĐĐ. Thích Đồng Trình

Mọi chi tiết xin liên hệ

Web: vinhnghiem.de

ĐT: +49 911 92300082

PT.Chánh Quang : 0176 /63241848

PT.Thiện Vũ          : 0152 /28934702

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm