THƯ MỜI THAM DỰ LỄ PHẬT ĐẢN PL 2560

Kính gửi chư vị Phật tử cùng toàn thể bà con Việt Nam xa gần, Hằng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng Tư âm lịch, những người con Phật cùng hân hoan, trang trọng cử hành đại lễ kỷ niệm ngày đản sanh đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
THƯ MỜI THAM DỰ LỄ PHẬT ĐẢN PL 2560

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi chư vị Phật tử cùng toàn thể bà con Việt Nam xa gần,

Hằng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng Tư âm lịch, những người con Phật cùng hân hoan, trang trọng cử hành đại lễ kỷ niệm ngày đản sanh đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Hòa chung không khí hoan hỷ của Phật tử khắp hành tinh; duyên lành hội đủ, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm sẽ tổ chức:
                                       
Đại lễ Phật Đản, PL 2560 - DL 2016

Với sự chứng minh và chủ lễ của Chư Tôn Đức Tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Thời gian: 13 giờ thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2016 (nhằm ngày 15 tháng Tư năm Bính Thân).

Địa điểm: Chùa Vĩnh Nghiêm, Castellstr.60, 90451 Nürnberg.

Kính mong chư vị Phật tử, quý bà con Việt Nam xa gần về tham dự đông đủ để buổi lễ trọn phần ý nghĩa. Sự hiện diện của Quý vị là đóng góp to lớn cho việc phát triển Phật sự trong khu vực.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

T/M Chùa Vĩnh Nghiêm CHLB Đức
Trụ trì
                                                                                                                         
Thượng tọa Thích Thanh Phong

 

 

CHƯƠNG TRÌNH
                                            

12h00: Đón tiếp quan khách.

          - Các đoàn dâng hương hoa cúng dường Tam Bảo.

14h00: Cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm Phật điện.

          - Niệm Phật cầu gia bị; Lễ chào Phật kỳ.

          - Thông qua chương trình.

          - Đạo từ của Chư Tôn Đức chứng minh.

          - Lễ Khánh Đản, tụng kinh Khánh Đản.

          - Cử hành nghi lễ Tắm Phật.

15h30: Cúng Đại Thí Thực - Cầu siêu Cửu Huyền Thất Tổ.

16h30: - Khai mạc ẩm thực Chay

            - Văn nghệ chào mừng đại lễ Phật Đản.

21h30:  Hoàn mãn.


LƯU Ý

Biên tập và đạo diễn chương trình ca nhạc mừng Phật Đản: Huy Hùng - Thế Anh.
Đề nghị các nam nữ ca sĩ liên hệ BTC để thống nhất tiết mục tham dự.

Trong ngày, Ban trai soạn có tổ chức quầy hàng ẩm thực với những món ăn dân tộc để gây quỹ xây dựng Chùa. Kính mong quý vị hoan hỷ....

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm