LỄ HÚY NHẬT CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THANH KIỂM

Nhân ngày 5.1.2014 (nhằm ngày 5.12 Quý Tỵ) là ngày húy nhật lần thứ 14 của đệ nhị tổ sư khai sơn tổ đình Vĩnh Nghiêm Sài Gòn - Cố đại lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, chùa Vĩnh Nghiêm Tp Nürnberg - CHLB Đức long trọng tổ chức lễ tưởng niệm tôn sư và thuyết pháp đầu năm mới. Trong buổi lể này, chùa Vĩnh Nghiêm Tp Nürnberg vui mừng được cung đón sự quang lâm chứng minh và ban bố pháp lành của Thượng tọa giảng sư: Thích Chí Thiện đến từ Việt Nam.
HT Thích Thanh Kiểm

THÔNG BẠCH

LỄ HÚY NHẬT CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THANH KIỂM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quý Phật tử và bà con đồng bào xa gần.

Nhân ngày 5.1.2014 (nhằm ngày 5.12 Quý Tỵ) là ngày húy nhật lần thứ 14 của đệ nhị tổ sư khai sơn tổ đình Vĩnh Nghiêm Sài Gòn - Cố đại lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, chùa Vĩnh Nghiêm Tp Nürnberg - CHLB Đức long trọng tổ chức lễ tưởng niệm tôn sư và thuyết pháp đầu năm mới. Trong buổi lể này, chùa Vĩnh Nghiêm Tp Nürnberg vui mừng được cung đón sự quang lâm chứng minh và ban bố pháp lành của Thượng tọa giảng sư: Thích Chí Thiện đến từ Việt Nam.

Kính mong chư vị hoan hỷ sắp xếp thời gian quý báu của mình về tham dự và thính pháp để buổi lễ được thập phần viên mãn.

Buổi lễ được diễn ra theo chương trình như sau:

10h00 : Phật tử vân tập

10h30: Cúng ngọ

11h30: Cung tiến giác linh Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

12h30: Thọ trai

15h00: Cung thỉnh Thượng tọa Thích Chí Thiện thuyết pháp

17h00: Mông sơn thí thực

17h30: Thụ lộc - Hoàn mãn.                

                                         Nürnberg, ngày 01.01.2014

                                           TM. Chùa Vĩnh Nghiêm Tp Nürnberg

                                              Giáo Thọ Sư

 

 

                                               ĐĐ. Thích Thông Đạt - ĐĐ Thích Đồng Trình

>Xin chư vị chuyển giúp tới người thân quen

>>> Nhận Sớ Cầu Siêu tại Đây

>>> Nhận Thông Bạch tại Đây

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm