THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2561

Mùa sen nở lại về, một lần nữa nhắc chúng ta nhớ ngày Đức Phật Thích Ca Đản sanh. Ngoài sình lầy nước đọng có sen ; nơi cuộc đời trần ai khổ lụy mới có Phật. Giữa sình lầy Hoa sen nở, giữa cuộc đời ô trọc, Phật xuất hiện. Sình lầy nước đọng là dưỡng chất nuôi sen, cuộc đời trần ai khổ lụy là tiếng gọi kêu tâm đại bi của chư Bồ Tát, và chư Phật.
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2561

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 " Phật sanh mở cửa vô minh

  Khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh

  Phật sanh cho đất thêm lành

  Cho cây thêm nhụy, cho cành trổ bông."

Kính gửi chư vị Phật tử, quí Đạo Hữu cùng toàn thể bà con xa gần,

Mùa sen nở lại về, một lần nữa nhắc chúng ta nhớ ngày Đức Phật Thích Ca Đản sanh. Ngoài sình lầy nước đọng có sen ; nơi cuộc đời trần ai khổ lụy mới có Phật. Giữa sình lầy Hoa sen nở, giữa cuộc đời ô trọc, Phật xuất hiện. Sình lầy nước đọng là dưỡng chất nuôi sen, cuộc đời trần ai khổ lụy là tiếng gọi kêu tâm đại bi của chư Bồ Tát, và chư Phật.

Do đó cứ mỗi mùa Sen nở, cứ mỗi độ trăng tròn tháng Tư âm lịch, những người con Phật cùng hân hoan, trang trọng cử hành Đại lễ kỷ niệm ngày Đản sanh Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Hòa chung không khí hoan hỷ của Phật tử khắp hành tinh  - Chùa Vĩnh Nghiêm – TP. Nürnberg – CHLB Đức sẽ tổ chức:

Đại lễ Phật Đản, PL 2561- DL 2017

Với sự chứng minh và chủ lễ của Chư Tôn Đức Chùa Vĩnh Nghiêm.

Thời gian: từ 13 giờ, thứ Bảy ngày 06 tháng 05 năm 2017

(nhằm ngày 11 tháng Tư năm Đinh Dậu).

Địa điểm: Chùa Vĩnh Nghiêm, Castellstr.60, 90451 Nürnberg.

Kính mong chư vị Phật tử, quý bà con Đồng Hương xa gần về Chùa tham dự đông đủ để buổi lễ trọn phần ý nghĩa. Sự hiện diện của Quý vị là trợ duyên rất lớn cho chúng tôi và đóng góp cho việc phát triển Phật sự trong khu vực.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

T/M Chùa Vĩnh Nghiêm CHLB Đức

Giáo Thọ Sư

Tỳ Kheo Thích Đồng Trình

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm