THƯ MỜI THAM DỰ LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ

Đức Phật A Di Đà, Giáo chủ cõi Tây Phương đã phát nguyện: “Nếu con được thành Phật mà Trời và Người trong cõi vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con, cúi đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mừng tu hạnh Bồ Tát, được hầu hết Trời và Người kính trọng. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.”
PHẬT A DI ĐÀ

Kính thưa quý Phật tử và bà con đồng hương xa gần,

Trong lịch sử Phật giáo thì Phật A-di-đà được tôn thờ sớm nhất trong lịch sử, vào hàng a tăng kỳ kiếp trước có một vị vua sau khi nghe đức Phật thuyết pháp thì lập tức giác ngộ và từ bỏ ngai vàng mà đi theo đức Phật để quy y pháp danh là Pháp Tạng và đã thành Phật hiệu là A Di Đà

Đức Phật A Di Đà, Giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc có phát 48 đại nguyện nhằm trang nghiêm cõi nước của Ngài, cứu giúp chúng sanh trong thế giới Ta bà thoát khỏi tham sân si của cuộc sống  và gieo duyên với hạnh nguyện độ sanh. Ngài đã phát nguyện: “Nếu con được thành Phật mà Trời và Người trong cõi vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con, cúi đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mừng tu hạnh Bồ Tát, được hầu hết Trời và Người kính trọng. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.”

Nhằm kỷ niệm ngày đản sanh của bậc Thầy giáo chủ cõi Tây Phương Tịnh Độ - Đức Phật A Di Đà - Chùa Vĩnh Nghiêm Tp. Nürnberg sẽ long trọng tổ chức lễ vía Ngài vào:

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2013

(nhằm ngày 20 tháng 11 âm)

từ 10.30 giờ đến 18 giờ 00

Tel: +49 911 923 000 82

Chương Trình Lễ Vía Phật A Di Đà

        PHẦN I :

               10 h 00  :  -   Quí Đạo Hữu và Phật Tử vân tập

               10 h 30  :  -   Niệm Hương cúng Phật .

                                -    Cúng Ngọ

                                -   Tụng Bài Thánh Đản Phật A Di Đà

                                -   Tụng Kinh A Di Đà

                                -    Lễ mười hai Phật Hiệu

                                -    Niệm Hồng Danh Phật A Di Đà

                                -    Hồi Hướng

               12 h 30  : -   Quí Đạo Hữu và Phật Tử dùng cơmtrưa  

               13 h 30  :  -    Nghỉ giải lao

      PHẦN II  :

               14 h 30      -   Niệm Hương cúng Phật

                                 -   Xưng tán Phật A Di Đà

                                 -   Tuyên tụng đọc

                                      Lễ 48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

                                 -    Kinh hành – Niệm Phật

                                 -    Tụng Sám Di Đà

                                 -    Cúng Mông Sơn Thí Thực

                                 -    Hồi Hướng

                18 h 00  :  -    Quí Đạo Hữu và Phật Tử dùng cơm chiều

                19 h 00  :  -    Hoàn mãn

Kính thông tri đến toàn thể quý thiện hữu tri thức và Phật tử gần xa. Kính chúc quý vị luôn luôn tinh tấn và thân tâm thường an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Nürnberg, ngày 10 tháng 12 năm 2013

TM.CHÙA VĨNH NGHIÊM-NÜRNBERG

GIÁO THỌ SƯ

               TK. Thích Thông Đạt - TK. Thích Đồng Trình

 

>>>Niệm Phật 6 chữ - Nam Mô A Di Đà Phật

>>>VIDEO:Sự Tích Phật A Di Đà

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm