Thư mời tham dự buổi thuyết pháp của ĐĐ THÍCH PHƯỚC TIẾN

Đại Đức THÍCH PHƯỚC TIẾN

Kính thưa quý Phật tử và cộng đồng người Việt, các đạo tràng tu tập gần xa.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật có nói 5 điều lợi ích khi nghe chánh pháp như sau:

Này các Tỳ Kheo, nghe Pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm?

1. Được nghe điều chưa nghe.

2. Làm cho trong sạch (tỏ rõ) điều được nghe.

3. Đoạn trừ nghi.

4. Làm cho tri kiến chánh trực.

5. Làm cho tâm tịnh tín.

Này các Tỳ Kheo, nghe pháp có năm lợi ích này.

Thật là một duyên lành thay, chính sự lợi ích và an lạc này, chư Tăng và đạo tràng Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm TP Nürnberg đã cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến.

- Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư. Giáo hội Phật giáo Việt Nam,

- Phó Tổng Thư Ký Viện Nghiên Cứu Phật Học,

- Phó Ban Văn Hóa Phật giáo Thành Phố Hồ Chí Minh,

- Trụ trì Tu Viện Tường Vân Thành Phố Hồ Chí Minh.

quang lâm và thuyết pháp.

Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta nghe pháp và được hỏi những điều còn chưa hiểu với bậc minh sư. Thời gian và chương trình buổi thuyết pháp được diễn ra như sau:


Địa điểm: Chùa Vĩnh Nghiêm – Castellstrasse 60, 90451 Nürnberg, CHLB Đức.

Thời gian: 14h00 Chủ Nhật, ngày 25.10.2015

11h00: Cung nghinh Đại Đức Thích Phước Tiến quang lâm.
              Niêm hương lễ Phật tại Chánh điện.

11h30: Dùng cơm thân mật cùng Chư Tăng và Phật tử gần xa.

14h00: Cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp và trả lời các câu hỏi của quý Phật tử tham dự.

17h00: Hồi hướng - Viên mãn.

Nay kính thông báo và kính mời toàn thể quý Phật tử, Đạo tràng gần xa cùng về tham dự.

Kính chúc quý Phật tử và cộng đồng người Việt luôn luôn được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.


Nürnberg, ngày 24 tháng 9 năm 2015


TM. Chùa Vĩnh Nghiêm


Đại Đức Thích Đồng Trình

Mọi thông tin và liên lạc tri khách:

Chùa Vĩnh Nghiêm: 0911 92 30 00 82

pt. Thiện Mẫn: +49 176 70 25 11 00

pt. Chánh Tâm: +49 151 17 84 34 88

pt. Trí Hoa: +49 151 12 80 83 09   

Quý Phật tử và bà con đồng hương có thể gửi trước câu hỏi để ĐĐ Giảng sư giải đáp về email của Ban hộ tự: office@vinhnghiem.de

 

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm