HT. Thích Bảo Nghiêm: Phúc tuệ song tu

HT. Thích Bảo Nghiêm

Video HT. Thích Bảo Nghiêm: Phúc tuệ song tu

http://youtu.be/yY6bN7Le2vE

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm