Nuối tiếc

Nuối tiếc

Nuối tiếc - ĐĐ. Thích Thiện Thuận
Giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn

http://www.youtube.com/watch?v=XgX2PL_ro_M&feature=related

Nguồn tin: Minh Thịnh sưu tầm