Lời Chúc Năm mới và Tri Ân

Chúng tôi xin gửi đến Quý Phật Tử,Đạo Hữu, quí Đồng Hương Gần xa, Quý Ân Nhân, mạnh thường quân lời chúc mừng năm mới vạn sự An Lạc, vạn sự Kiết tường, mọi sự sở cầu như nguyện, và trân trọng bày tỏ lời Tri Ân, tán dương công đức trước sự đóng góp về Tịnh Tài, Tịnh Vật, Sức lực cho việc xây dựng và gìn giữ ngôi già lam Vĩnh Nghiêm
Lời Chúc Năm mới và Tri Ân

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni

Kính thưa Quí Phật Tử, Đạo Hữu, Quí Đồng Hương gần xa

Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xuân của đất trời vũ trụ, xuân của lòng người đang cùng chung nhịp đập vào thời khắc thiêng liêng giao thừa tiễn năm 2016, đón năm mới 2017, trước thềm năm mới đầy an lành, toàn thể Chư Tăng và Phật Tử Chùa Vĩnh Nghiêm- TP. Nürnberg chúng con cung kính đảnh lễ cung chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni một năm mới Pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, nguyện cầu cội Đạo thọ mãi tươi xanh, chở che cho đàn hậu học chúng con .

Chúng tôi xin gửi đến Quý Phật Tử,Đạo Hữu, quí Đồng Hương Gần xa, Quý Ân Nhân, mạnh thường quân lời chúc mừng năm mới vạn sự An Lạc, vạn sự Kiết tường, mọi sự sở cầu như nguyện, và trân trọng bày tỏ lời Tri Ân, tán dương công đức trước sự đóng góp về Tịnh Tài, Tịnh Vật, Sức lực cho việc xây dựng và gìn giữ ngôi già lam Vĩnh Nghiêm tại nơi này và sự trợ duyên của Quý vị đối với Phật sự trong một năm qua được chu viên, thành tựu.Mong quí vị tiếp tục đồng hành, trợ duyên cùng chúng tôi trong năm 2017 và những năm tiếp theo

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Ma Ha Tát

Nguồn tin: Chùa Vĩnh Nghiêm