Buổi họp mặt đầu tiên của Ban Chấp Hành Trung Tâm VHPGVN Franken-Chùa Vĩnh Nghiêm Thành Phố Nürnberg.

Chín(9) thành viên được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành mới đã có cuộc họp đầu tiên. Trong không khí trang trọng, nhưng ấm cúng và thân tình, bởi các anh, các chị trong Ban chấp hành mới đều cùng nhau tâm niệm chung sức phụng sự Tam Bảo và lợi ích của chúng sinh và cộng đồng.
Chủ tịch TTVHPGVN Franken 2016-2019 (Giữa-Chủ tế)

Trước sự chứng minh của thầy giáo thọ, Đại Đức Thích Đồng Trình. Chín(9) thành viên được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành mới đã có cuộc họp đầu tiên. Trong không khí trang trọng, nhưng ấm cúng và thân tình, bởi các anh, các chị trong Ban chấp hành mới đều cùng nhau tâm niệm chung sức phụng sự Tam Bảo và lợi ích của chúng sinh và cộng đồng. Phật tử Chánh Quang, Lâm Quang Ngọc đã được đại hôị nhất trí bầu làm Chủ tịch trong nhiệm kỳ mới 2016 – 2019, nhiệm vụ còn lại của Ban chấp hành mới là phân công công việc tới từng cương vị cá nhân các thành viên trong Ban chấp hành. Được sự đồng ý của Thầy giáo thọ, các thành viên nhất trí dựa vào năng lực, uy tín và sở trường của từng cá nhân để lựa chọn, phân công công việc phù hợp. Để tránh những trường hợp phát sinh ngòai ý muốn như các nhiệm kỳ trước, Ban chấp hành mới đưa ra tiêu trí mọi nhiệm vụ phải được sự thông qua, đồng ý của Ban chấp hành, tránh tình trạng tự ý cá nhân, thiếu tôn trọng các thành viên khác, gây nên mất đoàn kết nội bộ. Ban chấp hành mới cũng đưa ra những phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ này. Sẽ thống nhất dưới sự chỉ dẫn của Thầy giáo thọ cho từng khoá lễ, hôị, tu tập và các hoạt động khác.
Ban chấp hành đồng tín nhiệm đề cử Phật tử:
1/.  Pt. Chánh Quang, Lâm Quang Ngọc.   Với chức danh: Chủ Tịch Trung Tâm VHPGVN Franken
Là người có uy tín cao trong TT VHPGVN Franken, tu tập tinh tấn, đóng góp lớn lao trong công cuộc xây dựng và phát triển Trung Tâm VHPGVN Franken – Chùa Vĩnh Nghiêm Tp.Nürnberg.
2/.  Pt. Thiện Đạo, Nguyễn Chí Cường.  Với chức danh: Phó Chủ Tịch Trung tâm VHPGVN Franken.
Với bề dầy tu tập, Kinh nghiệm công tác, hòa đồng trong bà con phật tử và là một trong những thành viên sáng lập ra Trung Tâm VHPGVN Franken.
3/. Pt. Thiện Vũ, Nguyễn Cao Tường. Với chức danh:  Trưởng ban Xây dựng  TT VHPGVN Franken.
Một phật tử thuận thành, kinh nghiệm trong công việc, có trình độ nghiệp vụ, uy tín trong đạo tràng chùa Vĩnh nghiêm-TrungTâm VHPGVN Franken.
4/.  Pt. Diệu Hoàng, Nghiêm Thị Thu Phụng.  Với chức danh: Trưởng ban Kinh tế-Kế toán TT VHPGVN Franken.
Là một phật tử thuận thành, có uy tín, trình độ và cẩn thận, khiêm nhường.
5/.  Pt. Chánh Tiến, Nguyễn Phú Hải. Với chức danh: Trưởng ban thư ký TT VHPGVN Franken.
Là người đóng góp to lớn trong công việc xây dựng, tái thiết từ những ngày đầu về cơ sở mới của TTVHPGVN Franken.
6/.   Pt. Minh Thịnh, Nguyễn Quốc Hưng. Với chức danh:  Trưởng ban Thủ quỹ-Thủ kho  TT VHPGVN Franken.
Là ngươì có khả năng trong mọi công việc, với bề dầy kinh nghiệm công tác và là một trong những thành viên sáng lập ra Trung Tâm VHPGVN Franken.
7/.  Pt. Trí Hoa, Nguyễn Thị Liên. Với chức danh:  Trưởng ban Từ Thiện-Xã Hội  TT VHPGVN Franken.         
Người có những đóng góp lớn trong công việc hình thành, xây dựng từ những ngày đầu thành lập Trung tâm VHPG Franken – Chùa Vĩnh Nghiêm Tp Nürnberg.
8/. Ông Nguyễn Đức Anh. Với chức danh: Trưởng ban Văn Hóa, kiêm Ban Trai soạn TT VHPGVN Franken.
Là một thành viên đầy nhiệt huyết trong công tác, có uy tín, năng lực trong công việc.
9/.  Ông Nguyễn Thế Anh. Với chức danh:  Trưởng Ban Kiểm soát  TT VHPGVN Franken.
Là người có khả năng, nhiệt tình trong mọi công việc.
Trên đây là những vị trí công tác của các thành viên đã được  Thầy gíao thọ  và đã được các thành viên nhất trí cao.  Thay mặt toàn thể những thành viên mới trong Ban chấp hành tôi xin được phép thông chi tới toàn thể các quý đạo hữu và bà con phật tử, cộng đồng gần xa.

Chúng  tôi xin trân trọng cảm ơn.
                                                                                          Thay mặt Ban chấp hành
                                                                                                      Chủ Tịch
                                                                               Pt. Chánh Quang, Lâm Quang Ngọc

Tác giả bài viết: Pt. Chánh Quang, Lâm Quang Ngọc

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm