Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2016-2019 tại Trung tâm VHPGVN Franken T.p Nürnberg đã thành công tốt đẹp.

13h chiều Chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 2016 tại Trung tâm VHPGVN Franken-Chùa Vĩnh Nghiêm, Castellstr 60, 90451 Nürnberg, đã long trọng tiến hành Đại hôị thành viên nhiệm kỳ 2016 – 2019 và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới,
BCH nhiệm kỳ 2016-2019

 13h chiều Chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 2016 tại Trung tâm VHPGVN Franken-Chùa Vĩnh Nghiêm, Castellstr 60, 90451 Nürnberg, đã long trọng tiến hành Đại hôị thành viên nhiệm kỳ 2016 – 2019 và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, trước sự chứng minh của hai thầy giáo thọ  ĐĐ Thích Thông Đạt, ĐĐ Thích Đồng Trình. Trong sự trang nghiêm thành kính niệm Phật cầu gia bị, Đại hội đã long trọng khai mạc, sau phần báo cáo tổng kết của Chủ Tịch Trung tâm  VHPGVN Franken Pt.Thiện Mẫn, Nguyễn Văn Mười. Đồng thời với sự nghiêm túc phê bình và tự phê bình, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến đóng góp tích cực, khen ngợi thành tựu của bà con cộng đồng phật tử và Ban chấp hành của Trung Tâm VHPGVN Franken-Chùa Vĩnh Nghiêm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự dẫn dắt của qúy thầy, đồng thời phê phán những yếu kém còn tồn tại,  nhiều những vấn đề chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng, còn thiếu tinh thần đoàn kết trong công việc, thiếu sự kết hợp hài hòa giữa các thành viên trong Ban chấp hành. Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra và những ý kiến đóng góp, đưa ra phương hướng hoạt động cho Ban chấp hành mới trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã có những nhất trí cao trong việc bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 -2019, đã đưa ra biểu quyết sáng suốt bầu người uy tín cao, có sự đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển Trung tâm VHPG Việt Nam Franken thành phố Nürnberg là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất. Kết quả Pt. Chánh Quang, Lâm Quang Ngọc Trưởng ban xây dựng trong Ban chấp hành cũ đã tái đắc cử vào cương vị Chủ tịch Trung Tâm VHPGVN Franken trong nhiệm kỳ tới và tám thành viên khác đã trúng cử vào Ban chấp hành trong sự tin tưởng đề cử của các thành viên phật tử của Trung Tâm VHPGVN Franken. Sau Đại hội ban chấp hành mới sẽ có buổi họp để phân công công việc đến từng cá nhân trong sự chứng minh của thầy giáo thọ. Đại hội đã thành công tốt đẹp trong niềm hoan hỷ của bà con Phật tử Trung tâm VHPGVN Franken-Chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Nürnberg.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh Pt. Đức Việt

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm