THƯ MỜI DỰ NGÀY LỄ VĂN HÓA GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2015

Kính thưa quý Phật tử và cộng đồng người Việt, các đạo tràng tu tập gần xa.

Giỗ Tổ Hùng Vương là một ngày lễ trọng đại, thiêng liêng của dân tộc đã in đậm trong cõi tâm linh từ ngàn đời nay. Đây là dịp để  mỗi người dân đất Việt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc vua Hùng đã có công dựng nước và  kiên cường chống giặc ngoại xâm, gìn giữ bờ cõi.

Nhằm phát huy và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ngày lễ văn hóa giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm Bính Thân sẽ được long trọng tổ chức:

Thời gian: 14 giờ 00 thứ Bẩy ngày 16/4/2016 (nhằm ngày 10 tháng 3 năm Bính Thân)

Địa điểm: Hội trường Văn hóa thuộc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken
              Castellstraße 60, 90451 Nürnberg

Kính thưa quý Phật tử và cộng đồng người Việt, các đạo tràng tu tập gần xa,

Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật có nói 5 điều lợi ích khi nghe chánh pháp như sau:

"Này các Tỳ Kheo, nghe Pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm?

1. Được nghe điều chưa nghe.

2. Làm cho trong sạch (tỏ rõ) điều được nghe.

3. Đoạn trừ nghi.

4. Làm cho tri kiến chánh trực.

5. Làm cho tâm tịnh tín.

Này các Tỳ Kheo, nghe pháp có năm lợi ích này."

Thật là một duyên lành thay, chính sự lợi ích và an lạc này, chư Tăng và đạo tràng Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm TP Nürnberg rất hoan hỷ đã được sự quang lâm Đại Đức Thích Tĩnh Tường chuyên tu hành thiền Trúc Lâm Yên Tử đến từ Hoa Kỳ sẽ thuyết pháp nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương.

Đại Đức Thích Tĩnh Tường 

Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta nghe pháp và được học hỏi những điều còn chưa hiểu với bậc tôn đức. Thời gian và chương trình buổi thuyết pháp được diễn ra như sau:

11h00: Cung đón Đại Đức Thích Tĩnh Tường quang lâm.
            Niêm hương lễ Phật tại Chánh điện.

11h30: Dùng cơm thân mật cùng Chư Tăng và Phật tử gần xa.

14h00: LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
            Trống, cồng khai mạc ngày lễ văn hóa Giỗ Tổ Hùng Vương. 
            Dâng lễ-hương bái Tổ.
           Cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an. Dân tộc Việt Nam được ấm no, hạnh phúc. Nhà nhà an hưởng thái bình…

15h30: Cung thỉnh Đại Đức Thích Tĩnh Tường thuyết pháp và trả lời các câu hỏi của quý Phật tử tham dự.

17h30: Hồi hướng - Viên mãn.

Nay kính thông báo và kính mời toàn thể quý Phật tử, Đạo tràng gần xa cùng về tham dự.

Kính chúc quý Phật tử và cộng đồng người Việt luôn luôn được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nürnberg, ngày 8 tháng 4 năm 2016

TM. Chùa Vĩnh Nghiêm


Đại Đức Thích Đồng Trình


Mọi thông tin và liên lạc tri khách:

Chùa Vĩnh Nghiêm

Tel.: 0911 92 30 00 82
Email: info@vinhnghiem.de

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm