Thông báo: Lễ cầu siêu Hương Linh Phật tử Thiện Pháp, Phạm Thị Lan Anh

Được sự đồng ý của Thượng tọa Thích Thanh Phong Trụ trì Chùa Vĩnh Nghiêm và Ban quản trị Trung tâm VHPGVN Franken; Gia đình chúng con (Tôi) xin được thông báo: Bạn đồng tu, Vợ, Mẹ, Bà của chúng con (tôi) là: Pt. Thiện Pháp, Phạm Thị Lan Anh. Định cư tại Tp. Fürth/Bayern, CHLB Đức. Do trọng bệnh, mặc dù đã được các bác sĩ chuyên ngành tận tình cứu chữa, chư Tăng, gia đình và bạn bè luôn bên cạnh động viên…; Nhưng Bạn đồng tu, Vợ, Mẹ, Bà của chúng tôi đã quẩy bước về Tây Phương vào ngày 22/11/2015 (nhằm ngày 11 tháng 10 năm Ất Mùi).
Nam Mô Địa Tạng Vương Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Được sự đồng ý của Thượng tọa Thích Thanh Phong Trụ trì Chùa Vĩnh Nghiêm và Ban quản trị Trung tâm VHPGVN Franken; Gia đình chúng con (Tôi) xin được thông báo:

Bạn đồng tu, Vợ, Mẹ, Bà của chúng con (tôi) là:  Pt. Thiện Pháp,Phạm Thị Lan Anh. Định cư tại Tp. Fürth/Bayern, CHLB Đức. Do trọng bệnh, mặc dù đã được các bác sĩ chuyên ngành tận tình cứu chữa, chư Tăng, gia đình và bạn bè luôn bên cạnh động viên…; Nhưng Bạn đồng tu, Vợ, Mẹ, Bà của chúng con (tôi) đã quẩy bước về Tây Phương vào ngày 22/11/2015 (nhằm ngày 11 tháng 10 năm Ất Mùi).

Lễ cầu siêu sẽ được cử hành:

Thời gian: 9 h00 Chủ Nhật  ngày 06.12.2015 (nhằm ngày 25 tháng 10 năm Ất Mùi).

Địa điểm: Chùa Vĩnh Nghiêm, Castellstr.60, 90451 Nürnberg.

Dưới sự Chứng minh và chủ lễ của Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trụ trì chùa Phổ Bảo, Tp. München, CHLB Đức và chư Tăng Ni.

Chúng con (tôi) trân trọng kính mời quý chư Tăng Ni, quý Phật tử, quý ông, quý bà, quý cô bác, quý anh chị em, quý thân bằng quyến thuộc bớt chút thời gian đến dự lễ cầu siêu và trợ duyên cho hương linh Bạn đồng tu, Vợ, Mẹ, Bà của chúng con (tôi) sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.

Nam Mô Địa Tạng Vương Phật

T/M Gia đình

Pt. Thiện Vũ, Nguyễn Cao Tường
Mobile: +49 1522 8934 702 & Tel: +49 911 766 60 20

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm