Chào Xuân Vĩnh Nghiêm

Triển lãm Xá Lợi

Chào Xuân Vĩnh Nghiêm

(Giao thừa Xuân Quý Tỵ tại chùa Vĩnh Nghiêm)

Xuân Quý Tỵ Vĩnh Nghiêm mở hội
Hoa Mai Đào tỏa sắc hương quê
Trước Tam Bảo chúng sanh nô nức
Mắt rạng ngời đợi lộc Thày ban
Cùng xá lợi chúng con chiêm bái
Đọng nơi đây công đức tụng trì
Trái tim ca dâng Mâu Ni Phật
Vĩnh Nghiêm chùa tràn ngập hương Xuân


 

Tác giả bài viết: Thơ:Trần Cường (Bamberg); Ảnh: Chánh Tâm

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken - Chùa Vĩnh Nghiêm